Tevredenheidsonderzoek voor Ouders en Leerlingen

Met de tevredenheidspeilingen onderzoekt u wat de ouders en leerlingen vinden van de (waargenomen) kwaliteiten van uw school. De uitkomsten van de tevredenheidsenquĂȘtes maken duidelijk of en hoe de zaken geregeld zijn, wat goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden. Deze informatie kunt u voor verschillende doeleinden gebruiken:

  • Het formuleren van kwaliteitscriteria en -normen voor uw school of afdeling
  • Het gericht werken aan kwaliteitsverbetering en aanscherping van de profilering van uw school
  • Voor verantwoording kwaliteitsmanagement aan de onderwijsinspectie
  • Voor voorlichting aan ouders, leerlingen en andere publieksgroepen
tevredenheidspeilingen-kl

Tevredenheidspeilingen

De tevredenheidspeilingen voor ouders en leerlingen zijn standaard instrumenten die een nuttige bijdrage zijn voor het kwaliteitsbeleid van uw school.

Lees meer: Ouderpeiling / Leerlingpeiling

vragenplanner-kl

Flexibel peilen met de Vragenplanner

Stel via de Vragenplanner zelf de vragenlijst samen die past bij uw schoolsituatie en ontvang een uitgebreide rapportage.

Lees meer: Vragenplanner

profilering-kl

Profilering

Met een duidelijk schoolprofiel maakt u zowel intern als extern duidelijk wat de kracht is van uw school.

Lees meer: Profilering