Leerlingpeiling

Het meten van de tevredenheid van leerlingen over de kwaliteit van hun school kan een grote bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de school. Leerlingen zijn vaak veel kritischer dan ouders en kunnen als directe 'gebruikers' van het onderwijs heel goed hun mening geven over belangrijke zaken op school. De resultaten van de leerlingpeiling wijken daardoor nog wel eens sterk af van die van de oudertevredenheidspeiling. Doordat de resultaten van beide peilingen goed te combineren zijn krijgt de school hierdoor een evenwichtig beeld van de kritiekpunten en verbeterpunten.

'We zijn zeer tevreden over de rapportage. De visuele voorstelling is een leuk gegeven om de antwoorden goed uit te leggen aan de betrokken ouders, leerkrachten. In de toekomst zullen we weer een ouderbevraging organiseren'.
Geert Ryckaert, GBS Evergem

Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 2000 tevredenheidspeilingen uitgevoerd onder leerlingen in het primair onderwijs. De vragenlijst die hiervoor gebruikt wordt is op enkele punten aangepast zodat deze ook voor gebruik op Vlaamse scholen geschikt is.

Leerling

Kosten en werkwijzen

€ 295,- + 0.50 per leerling. (L3 t/m L6.)

De enquête kan zowel online als op papier worden afgenomen.
Leerlingen kunnen de online peiling op een schoolcomputer invullen.

Wilt u de lijst aanpassen, dan kunt u gebruik maken van de Vragenplanner.

Aanmelding

Klik hier al u zich aan wilt melden voor een enquête:

Aanmelden

Voor meer informatie neemt u contact op met Scholen met Succes.