Ouderpeiling

De oudertevredenheidspeiling wordt in Nederland al sinds 1999 afgenomen. In 2007 waren er 1500 ouderpeilingen bij meer dan 1000 scholen afgenomen. In 2009 was dit aantal gestegen tot meer dan 2200 ouderonderzoeken bij ruim 1500 scholen. Inmiddels zijn er meer dan 3500 ouderpeilingen afgenomen.

De mate waarin de ouders positief betrokken zijn bij de school en het onderwijsproces heeft directe invloed op de schoolprestaties en de marktpositie. Met het afnemen van een oudertevredenheidspeiling neemt u de ouders serieus als gesprekspartner bij het werken aan de kwaliteit van de school. De ouders worden erkend als Kritische Succes Factor (KSF). Dat alleen al is een gebaar dat positief effect zal sorteren. Bovendien zult u iets met de resultaten gaan doen en daarmee geeft u hen daadwerkelijk zeggenschap over de kwaliteit van 'hun school'. Dat creëert betrokken en tevreden klanten.

'Ik kan iedereen aanraden om de enquête te doen. Scholen met Succes heeft goed werk geleverd. Het is nu aan ons team om aan de slag te gaan met de punten genoemd in de rapportage.'
Dhr. Sedeyn, GBS De Krekel (Zelzate)

De vragenlijst die in Nederland inmiddels bij vele scholen is ingezet is op enkele punten aangepast zodat deze ook te gebruiken is op Vlaamse scholen. De vragen op de lijst gaan in op dimensies als de lessen, de leraren, het onderwijsleerproces, veiligheid, de sfeer op school, informatie voorziening en leerlingparticipatie. De resultaten ontvangt u in een gebonden rapportage samen met een leeswijzer voor evaluatie en verbeteractiviteiten.

Kosten en werkwijze

€ 295,- + 0.50 per leerling.

De enquête kan zowel online als op papier worden afgenomen.
Bij online afname kunnen ouders via een email uitgenodigd worden om deel te nemen aan het onderzoek.

Wilt u de vragenlijst aanpassen dan kunt u gebruik maken van de Vragenplanner.

Aanmelding

Klik hier als u zich aan wilt melden voor een enquête:

Aanmelden

Voor meer informatie neemt u contact op met Scholen met Succes.