Profilering

Het is belangrijk dat uw school een duidelijk profiel, gezicht en karakter heeft. Dit is van belang om u te onderscheiden van concurrenten en aan toekomstige klanten te tonen waarom u aantrekkelijk voor hen bent.
Zodat zowel intern als extern een duidelijk beeld ontstaat van de bedoelingen en de kracht van de school.

De winstmogelijkheden van een schoolprofiel

  • Duidelijkheid en herkenbaarheid (zowel intern als extern)
  • Een samenhangend beleid voor de toekomst
  • Verdieping en eenduidigheid in de te maken keuzes
  • Tijdsbesparing en vermindering van werkdruk

Scholen met Succes helpt u graag bij het ontwikkelen van een onderscheidend schoolprofiel. Vervolgens kan hier concrete invulling aan worden gegeven. Download de brochure Schoolprofilering voor meer informatie over de mogelijkheden, of neem contact met op ons als u wilt weten wat wij in uw specifieke geval voor u kunnen betekenen.

Contact


'Schoolprofilering ...de bedoeling moet blijken uit wat we doen'

Scholen met Succes heeft haar kennis over schoolprofilering gebundeld in het boek 'Schoolprofilering ...de bedoeling moet blijken uit wat we doen'. Als u uw kennis wilt verbreden of als u zelf aan de slag wilt met schoolprofilering dan kunt u dit boek als leidraad gebruiken.

'Schoolprofilering ...de bedoeling moet blijken uit wat we doen' beschrijft hoe een schoolteam kan komen tot een gezamenlijke ambitie en een helder schoolprofiel. Vragen als "wat past bij ons team, bij onze ouders, en bij onze leerlingen in deze tijd" komen aan bod en er wordt in gegaan op het fenomeen "ouders" en hun schoolkeuzemotieven. Er worden zes onderwijsaspecten waarmee het profiel gevuld wordt besproken en u komt te weten hoe een profiel zichtbaar kan worden in het dagelijkse doen en laten in de school.

Verder staat het boek stil bij de vraag hoe de school naar buiten kan treden met haar schoolprofiel middels gerichte P.R. Want dat is waar het uiteindelijk omgaat: laten zien waar de school voor staat en wat ouders (en anderen) mogen verwachten.

Voor meer informatie over het boek kijkt u op www.schoolprofiel.com

Als u het boek wilt bestellen (€30,- excl. BTW en verzendkosten) kunt u een bericht sturen via het contactformulier.